8. Tillträde

Snart är det
klart och betalt.

Försäljningen av din bostad är klar. Köpekontrakt är upprättat och tillträdesdagen närmar sig. Bostada hjälper dig under hela processen med tillträdet. Det är din mäklare som bokar tillträdet med dig och köparen, administrerar med bankerna så dom blir involverade i processen och upprättar alla handlingar som behövs för att kunna genomföra tillträdet. Oavsett om du köper eller säljer din bostad kan du alltid vända dig till mäklaren för frågor inför tillträdet. Du kommer inte helt undan den traditionella kontorsmiljön. Själva tillträdet måste banken sköta tillsammans med dig, köparen och din mäklare. Trots bankformaliteternas allvar, brukar det ändå kännas bra vid det här laget.