PRIS: 495 000 SEK
INTRESSEANMÄLAN
Bostada värnar om din personliga integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är därför viktigt för oss att du förstår hur behandlingen av dina personuppgifter ser ut när du använder dig av våra tjänster. Läs personuppgiftspolicy.

Äldre villa i Skylnäs

Välkommen till en villa där jag är redo att använda alla mäklarklyschor ni vet!

En oslipad diamant med naturskönt läge och massvis av potential för den händige som vill välkomna denna charmiga bostad in i familjen med verktygen i hand och hjärtat fullt av kärlek - detta skulle kunna bli ett helt fantastiskt hem till just Er familj!

Gården ligger i Skylnäs som är en by mellan Pilgrimstad och Gällö. Byarna i området sprudlar av liv och energi samtidigt som man på denna gård har ett privat och skyddat läge utan insyn från grannar. I Gällö finns all den service man kan tänkas behöva dagligdags med mataffär, skola och förskola. Från Gällö går även både buss och tåg åt båda riktningarna för den som vill slippa ta bilen. Närmsta stad är Östersund och dit når du på ca 40 minuter med bil.

Bostadshuset välkomnar med en fantastisk entré och där innanför följer dubbla hallar.
Detaljer som gamla trägolv, höga pardörrar, pärlspontpanel och höga golvlister ger detta hus extra charm och karaktär.
Till vänster nås kök, tvättstuga samt pannrum och till höger kommer vi in i vardagsrum och matsal med genomgång även härifrån in till köket. På övre plan finns resterande 5 rum i olika storlekar och förutom dessa finns även badrum på båda planen. Badrummet nere är i bättre skick med våtrumsmattor från 80/90-talet.

Förutom bostadshuset finns även en stor äldre ladugårdsbyggnad som idag inrymmer två garage med betonggolv , snickarbod och massvis av förvaringsytor på gäll´n.
Förrådsbyggnad i sämre skick i bakkant av tomten, matkällare och nyare pumphus för vattenbrunnen finns i anslutning till boningshuset.

Då huset idag står tomt finns möjlighet till snabb inflyttning.

Välkommen att boka tid med mäklaren för visning!

Bostadstyp:
Småhus
Boarea:
185 kvm
Tomtarea:
5481 kvm
Totalarea:
5481 kvm
Antal rum:
7 rum
Driftkostnad:
20 672 SEK/år
Byggår:
1927

Mäklare

034A8821-web Mäklare Sabina Östersund
034A8821-web
Ansvarig mäklare:
Markus Englund
Mäklare Sabina Östersund
Assisterande mäklare:
Sabina Eriksson
Skylnäs 120
BOSTADA - ALLTID FAST MÄKLARARVODE

Räkna på din försäljning och boka mäklare på en minut

STEG 1/4
Ange postnummer…
Skylnäs 120
Skylnäs 120
Skylnäs 120
Skylnäs 120
Skylnäs 120
Skylnäs 120
Skylnäs 120
Skylnäs 120
Skylnäs 120
Skylnäs 120
Skylnäs 120
Skylnäs 120
Skylnäs 120
Skylnäs 120
Skylnäs 120
Skylnäs 120
Skylnäs 120
Skylnäs 120
Skylnäs 120
Skylnäs 120
Skylnäs 120
Skylnäs 120
Skylnäs 120
Skylnäs 120
Skylnäs 120
Skylnäs 120
Skylnäs 120
Skylnäs 120
Skylnäs 120
Skylnäs 120
Skylnäs 120
370536-2_038
Skylnäs 120
Skylnäs 120
Skylnäs 120
Skylnäs 120

Fakta

Allmän information

 • Pris: 495 000 kr
 • Pristyp: Utgångspris
 • Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse
 • Antal rum: 7
 • Tomtarea: 5481 kvm
 • Boarea: 185 kvm
 • Boareauppgift enligt: Lantmäteriet
 • Taxeringsvärde byggnad: 412 000 kr
 • Taxeringsvärde mark: 90 000 kr
 • Totalt taxeringsvärde: 502 000 kr
 • Objektstyp:Villa

Övriga rättigheter och belastningar

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Rättigheter förmån
 • Beskrivning:
  Officialservitut: Väg

Byggnad

 • Byggnadsår: 1927
 • Ventilation: Självdrag
 • Fönster: 2+1 glas
 • Avlopp: Enskilt avlopp, 3-kammarbrunn (T-rör saknas)
 • Vatten: Enskilt vatten året om
 • Taktyp: Plåt
 • Grund: Torpargrund
 • Uppvärming: Vedpanna med elpatron
 • Fasadtyp: Träfasad
 • Internet/TV:
  Fiber.
 • Andra byggnader:
  Äldre ladugårdsbyggnad i två plan med dubbla garage med gjutet golv, snickarbod samt gott om utrymmen för förvaring eller annat ändamål.
 • Fel och brister:
  Äldre byggnad med stort renoveringsbehov både invändigt -och utvändigt Ej riktigt tätt vid takanslutning mot skorsten. Påbörjade renoveringar invändigt. Trasiga glasrutor vid entré. Veranda behöver repareras.
 • Energideklaration:

  					 
  • Energistatus: Energideklaration behövs ej

Ekonomi

 • Vatten- & avloppsavgift: 800 kr /år
 • Sotning: 595 kr /år
 • Renhållningsavgift: 597 kr /år
 • Elkostnad: 14 000 kr /år
 • Årlig elförbrukning: 9000 kWh/år
 • Fiber: 4 680 kr /år
 • Summa driftskostnad: 20 672 kr /år
 • Kommentar:
  Huset har ej varit bebott och dessa angivna summor avser driftskostnader med underhållsvärme året runt.
 • Fastighetsskatt/-avgift: 3 765 kr /år

 • Boendekalkyl:
  Välkommen att kontakta ansvarig fastighetsmäklare om du vill ha hjälp med att upprätta en boendekalkyl.
 • 							
  • Inteckningar: 2
  • Totalt belopp: 450 000 kr

Övrigt

Fastigheten säljs med friskrivningsklausul mot dolda fel och en ordentlig genomgång och undersökning rekommenderas utföras av köparen.

Efter visning

Vi på Bostada arbetar med så kallad öppen budgivning. Det innebär att mäklaren redovisar löpande det senaste inkomna budet till säljare och samtliga budgivare. Alla som deltar i en budgivning accepterar att kontaktuppgifter, bud och tidpunkt för budet registreras i budförteckningen. Endast köparen och säljaren har rätt att ta del av budförteckningen efter avslutad budgivning. Mäklaren är skyldig att framföra samtliga bud till säljaren, det är mäklaren skyldig att göra. Buden förmedlas löpande till säljaren, alltså direkt när de kommer in och alltid innan köpeavtalet är undertecknat. Säljaren avgör om budet ska beaktas och föras vidare till de övriga spekulanterna. Säljaren har alltid fri prövningsrätt. Det betyder att säljaren alltid avgör vem han eller hon vill sälja till, när det skall ske och till vilket pris. Det innebär exempelvis att säljaren har rätt att sälja till en spekulant som lagt ett lägre bud än det högsta. Köpet är bindande först när båda parter alltså säljare och köpare har undertecknat köpeavtalet. Läs mer om budgivning här: https://www.bostada.se/budgivningspolicy/ http://www.fmi.se/budgivning http://www.maklarsamfundet.se/konsument/budgivning

Undersökningsplikt

Utgångspunkt för ansvarsfördelningen Utgångspunkten enligt jordabalken är att fastigheten skall stämma överens med vad som avtalats mellan parterna och inte heller avvika från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet. Därutöver gäller att den köps i det skick den faktiskt befinner sig i på kontraktsdagen och att köparen, för att trygga sig, får göra en noggrann undersökning av fastigheten. För sådana fel eller skador, som köparen haft möjlighet att upptäcka eller haft anledning att räkna med p g a fastighetens ålder och skick, kan säljaren inte göras ansvarig. Säljaren ansvarar dock för dolda fel, d v s sådana fel i fastigheten som köparen inte bort upptäcka och oavsett om säljaren själv känt till felen eller inte. Säljarens ansvar för dolda fel i fastigheten gäller i 10 år. Köparens undersökningsplikt Utgångspunkten att köparen måste undersöka fastigheten brukar kallas köparens undersökningsplikt . Kraven på köparens undersökning är långtgående. Fastigheten skall undersökas i alla dess delar och funktioner. Finns det möjligheter måste köparen även inspektera vindsutrymmen, krypgrunder och andra svårtillgängliga utrymmen. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt fuktskador (speciellt i källare och på vinden), rötskador, skador på vatten- och avloppsanläggningar, sprickbildningar i fasad och grundmur samt skorstensstock. Upptäcker köparen vid sin undersökning fel eller symptom på fel i fastigheten eller är fastigheten över huvudtaget i sådant skick att fel kan misstänkas, skärps kraven på köparens undersökningsplikt. Även de uppgifter säljaren lämnar påverkar undersökningspliktens omfattning. Om säljaren exempelvis upplyser köparen om ett misstänkt fel kan det utgöra en varningssignal, som bör föranleda en mer ingående undersökning från köparens sida. Å andra sidan ska köparen inte behöva undersöka sådana delar av fastigheten som säljaren lämnat uttryckliga utfästelser eller garantier för, under förutsättning att dessa inte är för allmänt hållna. Köparen bör slutligen ha i åtanke att säljaren inte svarar för fel och brister, som köparen borde ha räknat med eller borde ha "förväntat sig" med hänsyn till fastighetens ålder, pris, skick och användning. Han bör därför anpassa sin undersökning till detta. Rör köpet ett begagnat hus måste köparen ta i beräkning att vissa delar och funktioner utsatts för slitage och på grund av ålder t o m kan vara uttjänta och i behov av utbyte eller i vart fall renovering. Anlitande av besiktningsman Jordabalken utgår från att köparen själv i normalfallet skall kunna uppfylla sin grundläggande undersökningsplikt och det är alltså inget krav att anlita någon sakkunnig för detta. Trots det väljer de flesta köpare att anlita s k besiktningsman eller annan sakkunnig och detta är att rekommendera om man inte själv har särskild byggnadsteknisk kunskap. Detsamma gäller om köparen inledningsvis själv undersökt fastigheten och då upptäckt symtom på fel som det kan vara svårt att bedöma betydelsen av. Som angivits ovan skall köparen undersöka fastigheten i alla dess delar och funktioner. Anlitar köparen en sakkunnig är det därför viktigt att vara observant på vilken omfattning en beställd besiktning har. Normalt omfattar inte en sådan besiktning vissa delar av fastigheten såsom elinstallationer, vatten och avlopp, rökgångar m m varför köparen bör överväga att komplettera sin undersökning. Jordabalken har som utgångspunkt att den undersökning köparen gör eller låter göra, ska ske för köpet, d v s innan köpekontrakt undertecknas av parterna. Det är dock inget som hindrar att parterna i kontraktet avtalar om att köparen ska få möjlighet att undersöka fastigheten senare och därefter på det sätt kontraktet då föreskriver, ska få åberopa upptäckta fel och begära avdrag på köpeskillingen eller begära att köpet i dess helhet ska återgå. Denna typ av avtalsvillkor brukar kallas besiktningsklausul och är numer vanligt förekommande. Tas ett sådant villkor in är det viktigt att båda parter sätter sig in i vad som krävs för att köparen ska kunna åberopa villkoret och också noga beaktar de tidsgränser som anges i villkoret. Det förekommer att säljaren inför försäljningen låter undersöka fastigheten med hjälp av en besiktningsman, ofta för att tjäna som underlag för en säljaransvarsförsäkring (se nedan). I dessa fall är det viktigt att köparen noga går igenom besiktningsprotokollet, gärna med den besiktningsman som utfört besiktningen, s k köpargenomgång. Det är också av stor vikt att köparen då tänker på att undersökningsplikten omfattar fastigheten i dess helhet och vid behov kompletterar med ytterligare undersökningar. Säljarens upplysningsskyldighet Någon generell upplysningsskyldighet motsvarande köparens undersökningsplikt finns i egentlig mening inte. Avgörande för bedömningen om ett faktiskt fel är relevant eller inte, är om felet är möjligt att upptäcka för köparen. Endast om felet inte är upptäckbart är det relevant. Trots detta kan man ändå säga att säljaren har en upplysningsskyldighet. Om säljarens förtigande innefattar svikligt eller annat ohederligt förfarande kan säljaren gå miste om rätten att åberopa att köparen inte uppfyllt sin undersökningsplikt. Det finns dock även andra situationer där säljaren är skyldig att upplysa om förhållanden som han har vetskap om och som köparen borde ha upptäckt men förbisett. Det är främst fråga om situationer där omständigheterna är sådana att säljaren måste förstå att köparen är i villfarelse avseende ett förhållande och där han vidare inser att förhållandet kan vara avgörande för köparens köpbeslut. Säljaren får med andra ord inte medvetet utnyttja köparens okunskap om ett visst förhållande. Säljaren kan vidare sägas ha en upplysningsskyldighet i så motto att han kan bli skadeståndsskyldig om han faktiskt känt till eller borde ha känt till felet men inte upplyst köparen om detta. Detta följer av köparens rätt till skadestånd på grund av säljarens försummelse. Det är således i säljarens eget intresse att han upplyser köparen om de fel eller symptom som han känner till eller misstänker finns. Vad som redovisats av säljaren är dessutom inte dolt och kan i normalfallet inte åberopas av köparen. Säljarens utfästelser Säljaren kan bli bunden av en utfästelse beträffande fastighetens skick. Detta gäller i huvudsak då säljaren gjort en klar och specificerad utfästelse beträffande fastighetens skick. Allmänt lovprisande eller generella uttalanden betraktas inte som utfästelser. Avtalsfrihet friskrivning Avtalsfrihet råder mellan parterna om ansvaret för fastighetens skick, varför parterna kan avtala om annan ansvarsfördelning än vad som angivits ovan. Ett exempel på detta är då säljaren friskriver sig från ansvaret för fastighetens skick, generellt eller beträffande viss funktion. Säljaransvarsförsäkring Genom säljaransvarsförsäkring finns möjlighet för säljaren att inom försäkringens ram begränsa sin ekonomiska risk för dolda fel i fastigheten samtidigt som köparens rätt till ersättning för sådana fel, säkerställs via försäkringen. Säljaransvarsförsäkringen erbjuder således en trygghet för både säljare och köpare.

Mäklare

034A8821-web Mäklare Sabina Östersund
034A8821-web
Ansvarig mäklare:
Markus Englund
Mäklare Sabina Östersund
Assisterande mäklare:
Sabina Eriksson