Bostada värnar om din personliga integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är därför viktigt för oss att du förstår hur behandlingen av dina personuppgifter ser ut när du använder dig av våra tjänster. Läs personuppgiftspolicy.

Unik etagelägenhet centralt

Strax utanför de centralaste delarna av staden finner vi denna fantastiskt fina 3,5:a som snart är till salu. Med sin generösa takhöjd, spännande planlösning, synliga takbjälkar samt elegant stuckatur är lägenheten en riktig pärla. I stort sett helt genomgången med renoverat kök 2017, badrum entréplan 2018 samt badrum övre planet 2017. Från köket tar man sig ut på en rymlig balkong i bästa solläge.
Trivsam och välskött bostadsrättsförening där många av de stora renoveringarna är utföra såsom nya fönster, nytt tak, stambyte, relining m.m. Till köparen kommer det att finnas en ledig carportplats att hyra.
Välkommen med intresseanmälningar!

Bostadstyp:
Bostadsrätt
Boarea:
99 kvm
Biarea:
30 kvm
Antal rum:
3.5 rum
Avgift:
4 865 SEK/mån
Driftkostnad:
4 152 SEK/år
Byggår:
1963

Mäklare

034A8744-web-kopia
034A8744-web-kopia
Ansvarig mäklare:
Sofia Andersson
Vardagsrummet
BOSTADA - ALLTID FAST MÄKLARARVODE

Räkna på din försäljning och boka mäklare på en minut

STEG 1/4
Ange postnummer…
Mer av varagsrummet
Vacker stuckatur
Sovrum entréplanet
Sovrum entréplanet
Dusch/wc entréplanet
Sovrum övre plan
Synliga takbjälkar
Balkongen från köket
Från innergården
Storgatan 52B

Fakta

Allmän information

 • Pris: 2 490 000 kr
 • Pristyp: Högstbjudande
 • Tillträde: Enligt överenskommelse
 • Antal rum: 3.5 (varav 2 sovrum)
 • Boarea: 99 kvm
 • Boareabeskrivning:
  Uppgift om boarea är enligt bostadsrättsföreningen, uppgifter om biarea enligt säljaren. För den köpare som anser att den exakta arean är av betydelse bör låta mäta upp bostaden före köpet.
 • Biarea: 30 kvm
 • Bostadsrättsförening: HSB Brf Skjutbanan
 • Lägenhetsnummer: 27
 • Våning: 2/2
 • Andelstal insats: 8,43630
 • Andelstal avgift: 7,62971
 • Inre reparationsfond Saknas

Byggnad

 • Allmän information:
  Föreningen äger fastigheten Östersund Skjutbanan 8 belägen på adresserna Storgatan 50, Storgatan 52A+B. Här finns 17 st lägenheter upplåtna som bostadsrätter samt 11 st lokaler varav 4 st är butik/kontor som är uthyrda, övrigt är källarlokaler (förråd) som hyrs ut på kortare och längre sikt. 
  De boende i föreningen hjälps åt med städning av trapphuset enligt rullande schema, ca 2 ggr/år per lägenhet.
 • Byggnadsår: 1963
 • Hiss finns: Nej
 • Utförda renoveringar:
  1980 - Stambyte på Storgatan 50.
  2007 - Samtliga radiatorventiler byttes ut. Samtliga avloppsstammar spolades rena och sedan utfördes relining av avloppsstammar på Storgatan 52A.
  2008 - Byte av fönster samt bygge av balkonger. Relining av avloppsstammar på Storgatan 52B.
  2010 - Bygge av carport med plats för 22 bilar. Renovering av sophus. Tilläggsisolering av vind på Storgatan 50. 
  2011 - Byte av tak samt tilläggsisolering av båda husen. Smarta brandvarnare har installerats i samtliga lägenheter samt i trapphusen. 
  2012 - Ny värmeanläggning för fastigheterna samt nya fönsterpartier och dörrar i affärslokalen mot Storgatan.
  2015 - byte av lås, målning av källare
  2016 - Målning av carport, plank och sophus
  2017 - Reparation av väggar i källaren 50B samt 52A
 • Kommande renoveringar:
  Inga större underhåll planerade inom de närmaste åren.
 • Övriga utrymmen:
  Gemensamt tvättstuga finns i källarplanet på Storgatan 52. Hobbyrum. Till lägenheten hör ett vindsförråd samt ett matkällarförråd.

Bilparkering

Det kommer att finnas en carportplats ledig för köparen.


 • Typ: Carport
 • Kostnad: 350 kr/mån
 • Har separat kö: ja

Ekonomi

 • Hushållsel: 290 kr /mån
 • Försäkringsavgift: 56 kr /mån
 • Summa driftskostnad: 346 kr /mån
 • Antal personer i hushållet: 3
 • Avgift: 4 865 kr /mån
 • Överlåtelseavgift: 1183
 • Pantsättningsavgift: 473
 • Överlåtelseavgift betalas av: Köpare

 • Boendekalkyl:
  Välkommen att kontakta ansvarig fastighetsmäklare om du vill ha hjälp med att upprätta en boendekalkyl.

Efter visning

Vi på Bostada arbetar med så kallad öppen budgivning. Det innebär att mäklaren redovisar löpande det senaste inkomna budet till säljare och samtliga budgivare. Alla som deltar i en budgivning accepterar att kontaktuppgifter, bud och tidpunkt för budet registreras i budförteckningen. Endast köparen och säljaren har rätt att ta del av budförteckningen efter avslutad budgivning. Mäklaren är skyldig att framföra samtliga bud till säljaren, det är mäklaren skyldig att göra. Buden förmedlas löpande till säljaren, alltså direkt när de kommer in och alltid innan köpeavtalet är undertecknat. Säljaren avgör om budet ska beaktas och föras vidare till de övriga spekulanterna. Säljaren har alltid fri prövningsrätt. Det betyder att säljaren alltid avgör vem han eller hon vill sälja till, när det skall ske och till vilket pris. Det innebär exempelvis att säljaren har rätt att sälja till en spekulant som lagt ett lägre bud än det högsta. Köpet är bindande först när båda parter alltså säljare och köpare har undertecknat köpeavtalet. Läs mer om budgivning här: https://www.bostada.se/budgivningspolicy/ http://www.fmi.se/budgivning http://www.maklarsamfundet.se/konsument/budgivning

Undersökningsplikt

Köparens undersökningsplikt Om köparen uppmanats att undersöka bostadsrätten före köpet eller om han ändå undersökt den, ansvarar säljaren inte för sådana fel som köparen borde ha märkt vid undersökningen. Även vid köp av bostadsrätter har köparen alltså normalt en undersökningsplikt. Det är därför viktigt att köparen av en bostadsrätt noggrant undersöker denna. Särskild uppmärksamhet bör ägnas fuktskador i kök och badrum. I köket bör köparen vara vaksam på ev tecken på läckage under diskbänken och i badrum eller annat våtrum kontrollera golvfallet och utseendet på installationer för vatten och avlopp. Om det finns symptom på fel som köparen inte själv kan dra några slutsatser av, måste han gå vidare med sin undersökning och, om så krävs, anlita en sakkunnig för att fullgöra sin undersökningsplikt. Även de uppgifter säljaren lämnar påverkar undersökningspliktens omfattning. Om säljaren exempelvis upplyser köparen om ett misstänkt fel kan det utgöra en varningssignal, som bör leda till en mer ingående undersökning från köparens sida. Köparen bör slutligen tänka på att säljaren inte svarar för fel och brister, som köparen borde ha räknat med eller borde ha förväntat sig. Skulle exempelvis fel uppstå på någon av vitvarorna i lägenheten kan det vara något köparen borde ha räknat med, med hänsyn till vitvarornas ålder och beräknade ”livslängd”. Det är inte bara själva lägenheten som undersökningsplikten omfattar. Även förhållanden kring bostadsrättsföreningen bör undersökas, exempelvis om föreningen står i begrepp att genomföra större renoveringar, höja sina avgifter m m. En kontakt med företrädare för föreningen bör därför alltid ingå i köparens undersökning, liksom en genomgång av stadgar och senaste årsredovisning. Utgångspunkt för ansvarsfördelningen vid överlåtelse av bostadsrätt Utgångspunkten är att bostadsrätten skall stämma överens med vad som avtalats mellan parterna och inte heller avvika från vad köparen har fog att förvänta sig vid köpet med hänsyn till bostadsrättens ålder, pris, skick och användning. Därutöver gäller normalt att bostadsrätten köps i det skick den befinner sig i på kontraktsdagen. Reglerna om fel i bostadsrätt finns formellt i köplagen, men då de reglerna inte passar så bra för prövning av fel i bostadsrätt används ofta motsvarande regler i jordabalken. Säljarens upplysningsskyldighet Någon generell upplysningsskyldighet motsvarande köparens undersökningsplikt finns i egentlig mening inte. Om bostadsrätten säljs i befintligt skick kan den dock ändå anses vara felaktig, om säljaren före köpet underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande bostadsrätten, som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunnat räkna med att bli upplyst om. Om säljaren genom ett förtigande handlat i strid mot tro och heder går säljaren även miste om rätten att åberopa att köparen inte uppfyllt sin undersökningsplikt. Det är således i säljarens eget intresse, att han upplyser köparen om de fel eller symptom på fel han känner till eller misstänker finns. Vad som redovisats av säljaren kan i normalfallet inte åberopas av köparen. Utfästelse Säljaren kan bli bunden av en utfästelse beträffande bostadsrättens skick. Allmänt lovprisande eller generella uttalanden betraktas ej som utfästelser. Avtalsfrihet Avtalsfrihet råder mellan parterna om ansvaret för bostadsrättens skick, varför man kan avtala om annan ansvarsfördelning. Denna information redovisar kortfattat den ansvarsfördelning som köplagen föreskriver och som gäller om inte annan ansvarsfördelning särskilt avtalats.

Mäklare

034A8744-web-kopia
034A8744-web-kopia
Ansvarig mäklare:
Sofia Andersson